תקנון

בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
RENN היא חנות און ליין המוכרת מוצרים לבית. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החנות במייל: info@renn.co.il
כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר  ו/או הנהלת האתר ו/או החנות ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הנהלת האתר. מובהר ומוסכם כי החנות תשתדל לעשות את מיטב יכולתיה כדי לתת ללקוחות תמונות מדויקות עד כמה שניתן של המוצרים השונים. כמו כן, החנות עושה הכל  בכדי שהמידע שכתוב באתר יהיה המידע המדוייק ביותר אבל ייתכן כי יכולות להיות שגיאות, אי דיוקים והחנות לא תישא באחריות הנובעת או קשורה להן..
כל המחירים באתר של המוצרים כוללים מע”מ.
החנות לא מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות כדי לבצע הזמנה על הגולש להירשם לאתר באמצעות טופס ההרשמה. הרישום הוא חד פעמי לאחר מכן יוכל הלקוח להזמין ללא צורך ברישום מחדש. אם תשכח הסיסמא, תשלח ללקוח סיסמא חדשה שתאפשר לו לגלוש באתר.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא יידרש לעדכן אמצעי תשלום אחר. במקרה כזה לא תבוטל ההזמנה וללקוח לא תהיה כל טענה נגד החנות.
אישור פעולת הרכישה מותנה בהמצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/ במועד ההזמנה. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג’. בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) להנהלת האתר ו/או תבטל החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה. מובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
החנות תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי .
החנות תהיה רשאית מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות ועוד.
הפרטים שימסור הלקוח והפרטים שייאספו לגביו במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר. השימוש באתר מעידים על כך כי הלקוח המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של הנהלת האתר. המידע שבמאגר ישמש – בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.
מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות של החנות (המלאה או המקוצרת) מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982 והלקוח מאשר כי במסירת פרטיו הוא מסכים שהחנות תיצור עמו קשר לרבות לצרכי פרסום ושיווק מוצרים, מבצעים ועוד.
הלקוח מסכים שהחנות תיצור עמו קשר באמצעות: דוא”ל; הודעות טקסט SMS  , דואר או באמצעות הטלפון הקווי או הנייד.
המשתמש מסכים כי לחנות עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים. הכול בתנאי שהלקוח אישר לחנות לשלוח לו מסרים פרסומיים כנ”ל ע”י שליחת דואר אלקטרוני לחנות בו הוט מודיע על רצונו לקבל מסרים כאלה.
עם רישומו לאתר מאשר הלקוח לחנות לשלוח אליו דיוור ישיר בעל תוכן פרסומי כולל שליחת הודעות sms למכשיר הנייד שלו ללא כל עלות מצדו.
בהתאם לחוק הספאם, תוכל לבחור שלא לקבל הודעות פרסומיות מהאתר וזאת ע”י יצירת קשר טלפוני עם משרדי החנות ו/או ע”י שליחת פקס ו/או הודעת דוא”ל.
בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: החוק)
מזמין יכול לבטל את ההזמנה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:
ביטול לפני משלוח המוצר ע”י החנות: מזמין יכול לבטל הזמנה של סחורה בטרם שנשלחה ע”י החנות וזאת ללא חיוב נוסף. עם ביטול ההזמנה יוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגינה.
זיכוי כספי ניתן על ביטולים שנעשו בתוך 48 שעות מקבלת הסחורה. כשמדובר בהחלפה שנייה, יישא המזמין בהוצאת שילוח המוצר חזרה למחסני החנות.
לאחר 48 שעות, לא יינתן זיכוי כספי כי אם זיכוי למימוש באתר החלפות ניתן לבצע עד 14 ימים מיום קבלת המוצר.
במקרה של ביטול העסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין, יזוכה המזמין אך ורק לאחר קבלת הסחורה במחסני החנות וזאת לאחר שיצר המזמין קשר עם החנות לצורך זיכויו בכרטיס האשראי בו בוצעה העסקה.
זיכויים יועברו אך ורק לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה וגם 5% משווי העסקה אינם ניתנים להחזר. הזיכוי יועבר לכרטיס האשראי של הקונה בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית ושאינה פגומה, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא בלא שנעשה בו כל שימוש. מוצר שהוחזר ואינו עומד בדרישות פרק זה, לא יזכה את המזמין בהחזר כספי ו/או בכל זיכוי אחר לרבות שובר זיכוי.
זיכוי יועבר לחשבון פייפאל אם הרכישה בוצעה באמצעות פייפאל.
במידה ולא הודיע הלקוח לחנות על פגם כלשהו במוצר בתוך 24 שעות מיום קבלתו, הדבר מהווה הודעה כי לא נפל שום פגם וללקוח ו/או המזמין לא תהיה כל טענה כנגד החנות ו/או האתר לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.
מובהר ומוסכם כי לקוח אינו רשאי להחזיר ו/או לבטל / להחליף יותר משתי עסקאות ברציפות אלא אם כן נפל במוצר פגם המונע ממנו לעשות בו שימוש. ביטול עסקה כולל גם מקרים של השבת כספים ו/או מתן זיכוי להחלפת מוצר.
החנות תהא רשאית לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:
1. נפלה טעות קולמוס בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
3. במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.
4. אזל המוצר מהמלאי.
הודעה על ביטול הזמנה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדוא”ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
החנות ו/או מנהלי האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרת הפריט לפי הוראות פרק זה.
אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החנות כדי לתבוע את נזקיה בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
עבור המוצרים הבאים לא ינתן החזר כספי: ספרים/מגזינים/מוצרי נייר הנמכרים ללא אריזה או מוצרים שערכם נמוך מ – 50 ש”ח
תוקף שובר מתנה/קרדיט לאתר הוא לשנה בלבד מיום הנפקתו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ובהתאם לדין לא תתאפשר החלפה/החזרה של מוצר שניתן לשעתוק או שכפול.
במקרים של איסוף עצמי יהיה ניתן לקבל זיכוי כספי בתוף 48 שעות מיום איסוף החבילה ממחסני החנות.
החנות ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החנות שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הנהלת האתר.
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
בכל מקרה לא תשא החנות באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
החנות אינה אחראית לשימוש שייעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החנות לרבות ביצוע כביסה.
כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים הנם רכושה של החנות בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב הפריטים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מוצרים, תמונות המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החנות מראש ובכתב.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
השם “RENN” וגם הדומיין של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החנות בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
ככל שיש סמני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ובעלי החנות.
החנות אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החנות לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.
בכפוף לאמור, החנות מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוחות לגורם שלישי (מלבד חברות האשראי) ללא אישורם.

0